Доктор Николай Гечевски
Стоматологични услуги в град София - Бели брези

Детска дентална медицина

В най-ранна възраст, от 1 до 3 г., много деца развиват т.н. кариес на ранното детство, който може да предизвика сериозни усложнения.

Половината от 3-годишните деца в София страдат от заболяването. Особеното при този кариес е, че се развива бързо, често веднага след пробиването на зъбите и може да обхване повече зъби наведнъж.

Той засяга най-вече слабо защитените от слюнката горни предни зъби.