Доктор Николай Гечевски
Стоматологични услуги в град София - Бели брези

Орална хирургия

Оралната хирургия обхваща всички дейности по изваждането на зъби, които не могат да бъдат "спасени".

При необходимост се извършват и хирургични интервенции свързани с отстраняването на не пробили мъдреци, премахване на грануломи и зъбни кисти.

Извършват се и някои по-малки намеси като: френулотомия, разкриване на не пробили зъби с ортодонтска цел, гингивопластика и други.